България Лизинг ЕАД


bulleasing

„България Лизинг” ЕАД е дружество предлагащо финансов лизинг на:

-МПС
-Машини, съоръжения и оборудване
-Медицинска техника за оборудване на медицински заведения, лекарски и стоматологични кабинети
-Оборудване за хотели и административни сгради
-Недвижими имоти
-Факторинг

Клиенти на дружество юридически лица – малки и средни предприятия и фирми опериращи на българския пазар, както и български физически лица.Предлаганите форми на лизинг от дружеството са :

  • финансов лизинг:
    • с еднократно плащане на ДДС – вариант при който Лизингодателя фактурира цялата стойност на актива към лизингополучателя още в началото на лизинговия период, като клиента заплаща и възстановява сумата на ДДС;
    • с финансиране на ДДС – вариант при който лизингодателя фактурира цялата стойност на актива към лизингополучателя още в началото на лизинговия период, а лизингополучателя го заплаща на вноски, съгласно договорен погасителен план;
    • с опция – вариант при който клиента притежава опция за придобиване на актива в края на лизинговия период на остатъчна стойност. Лизингодателя фактурира ДДС с всяка вноска;

Всеки случай се разглежда индивидуално и решението за финансиране зависи от състоянието на фирмата и перспективите за развитието й.

  • обратен лизинг.

Във връзка с възстановяването на вече вложени оборотни средства, „България Лизинг” АЕД предлага сделки при продажба с обратен лизинг  свързани с продажбата на актив от неговия собственик на лизингодателя, който от своя страна му го отдава на лизинг. Освобождава се свързания с имущуството капитал, с който лизингополучателят може да разполага като свежи пари за предприемачество и нови инвестиции.
Спецификата на обратният лизинг винаги подлежи на индивидуално договаряне и не може да се включи като стандартна клауза в договорите за лизинг. Всеки случай се разглежда индивидуално и решението за финансиране зависи от състоянието на фирмата и перспективите за развитието й.
Обратният лизинг се предлага основно на дългогодишни клиенти с добра кредитна история. 

 

 
 
 
© 2010 България Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.