България Лизинг ЕАД


-КОНТАКТИ


Вижте по-голяма карта
1000 София
бул.. „България” № 83А
тел.:   +359 2 818 97 41
факс:   +359 2 818 97 66
e-mail:   office@bulleasing.bg
Изпълнителен Директор
Анатолий Радев
     
     
     
     

 

 
 
 
© 2010 България Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.