България Лизинг ЕАД


-НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

docs

PDFНеобходими документи за кандидатстване за лизинг на недвижими имоти

PDFДекларация за делова свързаност

PDFДекларация за икономически свързани лица

PDFДекларация за заведени дела от и срещу търговското дружество /ЕТ/ съдебни дела и задбалансови ангажименти

PDFНеобходими документи за кандидатстване за лизинг

PDFИскане за лизинг от юридическо лице

PDFИскане за лизинг от юридическо лице ( МПС )

 

 

 
 
 
© 2010 България Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.