България Лизинг ЕАД


България Лизинг ЕАД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията с ЕИК № 201132971. В досегашното си съществуване фирмата сериозно разшири обхвата на своя бизнес и привлече редица водещи финансови институции за свои партньори, което ни позволява да предложим изгодни условия за бизнес на нашите клиенти.
В началния период на своята дейност екипът на дружеството създаде необходимата база за последващо агресивно и в същото време стабилно встъпване на лизинговия пазар. За краткото време от своето създаване дружеството се специализира в областта на лизинговите продажби на МПС, машини и съоръжения, недвижимо имущество и др. на юридически и физически лица.

Лизингов калкулатор
Лизинговият калкулатор дава възможност сами да изготвите свой собствен лизингов план и предварително да изчислите вноските, които бихте искали да плащате.
 
 
 
© 2010 България Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.