България Лизинг ЕАД

-ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА МПС ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
„България Лизинг” ЕАД предлага лизинг на нови и употребявани МПС-леки автомобили, лекотоварни, торарни, влекачи, ремаркета, микробуси, автобуси  и други, при конкурентни пазарни условия:

 

Нови МПС

МПС втора употреба

Срок на лизинговия договор

От 6 до 60 месеца

От 6 до 36 месеца

Минимална първоначална вноска
(от доставната цена с ДДС)

20%

20%

Сума на финансиране

Мин. 5000,00 евро

Мин. 4000,00 евро

Начин и срок на погасяване

 1. анюитетни вноски платими ежемесечно
 2. погасителен план с фиксирани вноски по главницата
   1. анюитетни вноски платими ежемесечно
   - погасителен план с фиксирани     вноски по главницата

Валута на финансиране

евро

евро

Обезпечение

 1. вписване в ЦРОЗ
 2. запис на заповед-авалирана
 3. допълнително обезпечение по преценка на лизингодателя
   1. вписване в ЦРОЗ
   2. запис на заповед-авалирана
   -     допълнително обезпечение по преценка на лизингодателя

Застраховки

 1. Автокаско
 2. Гражданска отговорност
 3. Финансов риск- по преценка
 1. Автокаско
 2. Гражданска отговорност
               -      Финансов риск- по преценка

Комисионна за управление до 3 г.

2%

2%

* Разходите за технически преглед, за регистрация на МПС, вписване в ЦРОЗ както и евентуалните пътни данъци и такси се заплащат допълнително.
* Всички застраховки се сключват при избран от „България Лизинг” ЕАД Застраховател
* При употребявани МПС се изисква  проверка на пълно техническото състояние на автомобила при посочен от „България Лизинг” ЕАД сервиз, за което се заплаща такса.
*  Оценката на употребявано МПС се извършва от избран от „БългарияЛизинг” ЕАД оценител, за което се заплаща такса.


-ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА МПС ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

„България Лизинг” ЕАД предлага лизинг на нови и употребявани МПС-леки автомобили, за физически при конкурентни пазарни условия:

 

Нови МПС

МПС втора употреба

Срок на лизинговия договор

От 6 до 60 месеца

От 6 до 36 месеца

Минимална първоначална вноска
(от доставната цена с ДДС)

20%

20%

Сума на финансиране

Мин. 5000,00 евро

Мин. 5000,00 евро

Начин и срок на погасяване

анюитетни вноски платими ежемесечно

анюитетни вноски платими ежемесечно

Валута на финансиране

Евро

евро

Обезпечение

 1. вписване в ЦРОЗ
 2. запис на заповед-авалирана
 3. допълнително обезпечение по преценка на лизингодателя
 1. вписване в ЦРОЗ
 2. запис на заповед-авалирана

допълнително обезпечение по преценка на лизингодателя

Застраховки

 1. Автокаско
 2. Гражданска отговорност
 3. Финансов риск- по преценка
 1. Автокаско
 2. Гражданска отговорност

               -      Финансов риск- по преценка

Комисионна за управление до 3 г.

2%

2%

*Разходите за технически преглед, за регистрация на МПС, вписване в ЦРОЗ както и евентуалните пътни данъци и такси се заплащат допълнително.
* Всички застраховки се сключват при избран от „България Лизинг” ЕАД Застраховател
* При употребявани МПС се изисква  проверка на пълно техническото състояние на автомобила при посочен от „България Лизинг” ЕАД сервиз. 

 
 
 
© 2010 България Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.